Toggle Theme Editor
Slate Blueberry Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Charcoal

locseel's Recent Activity

 1. locseel đã đăng chủ đề mới.

  Thông báo Mưa.Thép ống đúc đen phi 406 phi 508 phi 60 , Thép ống đúc nhập khẩu phi 34. Phi 48. Phi 219.

  Thép ống đúc đen phi 406 phi 508 phi 60 ,Thép ống đúc nhập khẩu phi 34. Phi 48. Phi 219. Thép ống đúc phi 508 phi 51 phi 57 wall thickness...

  Diễn đàn: Vật liệu kim loại, Nhiệt luyện

  21/9/17 lúc 14:31
 2. locseel đã đăng chủ đề mới.

  Thông báo Mưa.thép ống đúc phi 219. Phi 273. Phi 34 ,Thép ống đúc phi 325 phi 406 phi 63.

  thép ống đúc phi 219. Phi 273. Phi 34 ,Thép ống đúc phi 325 phi 406 phi 63. thép ống đúc phi 325. Phi 406. Phi 63 wall thickness 3_ 25...

  Diễn đàn: Vật liệu kim loại, Nhiệt luyện

  21/9/17 lúc 14:18
 3. locseel đã đăng chủ đề mới.

  Thông báo Ống dày.thép ống đúc phi 90.phi 114.OD 141.DN125, Thép ống đúc phi 141.phi 168.phi 219 ASTM A53

  thép ống đúc phi 90.phi 114.OD 141.DN125,Thép ống đúc phi 141.phi 168.phi 219 ASTM A53 thép ống đúc phi 168.OD 219,DN200 thép ống đúc phi...

  Diễn đàn: Vật liệu kim loại, Nhiệt luyện

  21/9/17 lúc 10:44
 4. locseel đã đăng chủ đề mới.

  Thông báo ống dày.thép ống đúc phi 406.OD 508.d610, phi 76.od 114.141.

  thép ống đúc phi 406.OD 508.d610, phi 76.od 114.141. Thép ống đúc phi 21 25 27 wall thickness 2_4 thép ống đúc phi 25 27 34 wall...

  Diễn đàn: Vật liệu kim loại, Nhiệt luyện

  21/9/17 lúc 10:38
 5. locseel đã đăng chủ đề mới.

  Thông báo Ống dày.thép ống đúc phi 21.od 25.A 27.DN20. thép ống đúc phi 27.od 34.D48.

  thép ống đúc phi 21.od 25.A 27.DN20. thép ống đúc phi 27.od 34.D48. thép ống đúc phi 34. Od 48.a 60.fi 76 wall thickness 3_25 thép ống...

  Diễn đàn: Vật liệu kim loại, Nhiệt luyện

  21/9/17 lúc 10:34
 6. locseel đã đăng chủ đề mới.

  Thông báo ống dày.thép ống đúc phi 508.phi 610,ống hàn api 5l, astm a106,phi 406, phi 508, 610.

  thép ống đúc phi 508.phi 610,ống hàn api 5l, astm a106,phi 406, phi 508, 610. thép ống đúc phi 27.od21.A25.D27 wall thickness 3_5 thép...

  Diễn đàn: Vật liệu kim loại, Nhiệt luyện

  21/9/17 lúc 10:27
 7. locseel đã đăng chủ đề mới.

  Thông báo Ống dày.thép ống đúc phi 27.phi 34.phi 48.phi 60.phi 90,phi 51.

  thép ống đúc phi 27.phi 34.phi 48.phi 60.phi 90,phi 51. thép ống đúc đen phi 34 phi 48 phi 60 phi 168 325 wall thickness 3_31 - 1. Tiêu...

  Diễn đàn: Vật liệu kim loại, Nhiệt luyện

  21/9/17 lúc 10:21
 8. locseel đã đăng chủ đề mới.

  Thông báo Ống Dày.thép ống đúc đen phi 219,PHI 273,PHI 406,PHI 508,PHI 610.

  thép ống đúc đen phi 219,PHI 273,PHI 406,PHI 508,PHI 610. thép ống hàn đen phi 141.phi 273.phi 325.phi 406 wall thickness 3_31 thép ống...

  Diễn đàn: Vật liệu kim loại, Nhiệt luyện

  21/9/17 lúc 10:17
 9. locseel đã đăng chủ đề mới.

  Thông báo ống dày.ống thép đen phi 141.phi 168., thép ống dẫn dầu dẫn khí phi 60.phi 63.phi 76

  ống thép đen phi 141.phi 168.,thép ống dẫn dầu dẫn khí phi 60.phi 63.phi 76 ống thép đen phi 168.phi 219.phi 273.phi 325.phi 406 wall...

  Diễn đàn: Vật liệu kim loại, Nhiệt luyện

  21/9/17 lúc 10:11
 10. locseel đã đăng chủ đề mới.

  Thông báo Ống dày.Thép ống đúc nhập khẩu phi 325,phi 355,phi 406,phi 508,phi 457.

  Thép ống đúc nhập khẩu phi 325,phi 355,phi 406,phi 508,phi 457. Thép ống đúc phi 168.phi 219.phi 273.phi 325 wall thickness 3_31 Thép ống...

  Diễn đàn: Vật liệu kim loại, Nhiệt luyện

  21/9/17 lúc 10:05
 11. locseel đã đăng chủ đề mới.

  Thông báo Ống dày.Thép ống đúc phi 21, dn15,phi 27 x sch40,dn20,phi 34 x sch80,phi 42,phi 60 x sch60.

  Thép ống đúc phi 21, dn15,phi 27 x sch40,dn20,phi 34 x sch80,phi 42,phi 60 x sch60. Thép ống đúc phi 34.phi 48.phi 60.phi 63 wall...

  Diễn đàn: Vật liệu kim loại, Nhiệt luyện

  21/9/17 lúc 09:59
 12. locseel đã đăng chủ đề mới.

  Thông báo ống dày.Thép ống đúc đen phi 42 x 7ly,phi 273 x 30ly,phi 508 x 9.5ly,phi 457 x 21ly.

  Thép ống đúc đen phi 42 x 7ly,phi 273 x 30ly,phi 508 x 9.5ly,phi 457 x 21ly. Thép ống phi 60.phi 76.phi 90.phi 102 wall thickness 3 x 20...

  Diễn đàn: Vật liệu kim loại, Nhiệt luyện

  21/9/17 lúc 09:46
 13. locseel đã đăng chủ đề mới.

  Thông báo Ống dày.Thép ống đúc đen nhập khẩu phi 76x 5ly,phi 219 x 6ly,phi 325 x 21ly,phi 355 x 8ly.

  Thép ống đúc đen nhập khẩu phi 76x 5ly,phi 219 x 6ly,phi 325 x 21ly,phi 355 x 8ly. thép ống đúc đen phi 114.phi 90.phi 141.phi 168.phi...

  Diễn đàn: Vật liệu kim loại, Nhiệt luyện

  21/9/17 lúc 09:40
 14. locseel đã đăng chủ đề mới.

  Thông báo Ống dày.thép ống dẫn dầu dẫn khí phi 42,phi 48,phi 51,phi 114,phi 141 tiêu chẩn sch80.

  thép ống dẫn dầu dẫn khí phi 42,phi 48,phi 51,phi 114,phi 141 tiêu chẩn sch80. ống thép đen phi 273.phi 325.phi 406.phi 508.phi 610 wall...

  Diễn đàn: Vật liệu kim loại, Nhiệt luyện

  21/9/17 lúc 09:22
 15. locseel đã đăng chủ đề mới.

  Thông báo Ống dày.Thép ống đúc đen phi 141 x 10.5ly,phi 406 x 12.7ly,phi 457 x 14ly,phi 325 x 25ly.

  Thép ống đúc đen phi 141 x 10.5ly,phi 406 x 12.7ly,phi 457 x 14ly,phi 325 x 25ly. Thép ống đúc phi 168.phi 219.phi 273.phi 325 wall...

  Diễn đàn: Vật liệu kim loại, Nhiệt luyện

  21/9/17 lúc 09:17